Regulations on obtaining the habilitation certificate

Below you can find the relevant Romanian laws, government decisions etc., detailing the applicable
legislative framework:

  1. OMECS nr. 3.121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare