2019-2020 Study programmes

University Studies (Bologna system)

"Aurel Vlaicu” University of Arad host all three cycles of university studies:

First Cycle -Undergraduate Studies

Second Cycle – Graduate Studies
Third Cycle - PhD studies

Fist Cycle: Undergraduate university studies - accredited (A) and provisionally authorized (AP) to function during the 2019-2020 academic year.

Below you can access the relevant methodology/ legislative framework. Document content available only in Romanian.

  • Metodologie admitere licenta
  • HG 326 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019- 2020.

Second Cycle – ARACIS accredited MA university studies for the 2019-2020 academic year.

Below you can access the relevant methodology/ legislative framework. Document content available only in Romanian.

Third Cycle: Doctoral study programmes.

AVU Interdisciplinary Doctoral School