News

Recent news

Ramona Lile „Înscrierile la UAV încep din 1 iulie”

6/28/2022

Universitatea de stat din Arad se pregătește pentru prima sesiune de înscrieri. La fel ca și în anii trecuți va fi un centrul unic de înscriere în clădirea Radu Homescu (fosta clădire a Băncii Naționa...

more

Ramona Lile „ Ghioroc Summer Fest is on!”

6/20/2022

The grand opening of the XIth edition of the popular Ghioroc Summer Fest will take place on Sunday, the 26th June, starting 4 pm. A memorable event readied down to the last details by its organizers: ...

more

International symposium and the Council of Deans from the Romanian Patriarchate in Arad

6/13/2022

AVU`s „Ilarion V. Felea” Faculty of Orthodox Theology will host new events dedicated to the bicentennial during the 14-16 of June 2022 time period. The first event will take place under the name: Th...

more

AVU`s Faculty of Orthodox Theology in partnership with the Romanian Academy

6/1/2022

Aurel Vlaicu University`s „Ilarion Felea” Faculty of Orthodox Theology will host the “History, culture and spirituality during the XIX and XXst centuries. The Romanian Academy and Arad`s theological m...

more

UAV

awaits you with

9+

32+

31+

Domenii doctorat

3+

Events

Recent events

AVU students helping children from Timis county

6/23/2022

The “Help us help them “campaign by future social workers graduating from The Faculty of Educational Sciences, Psychology and Social Work, has reached Timis county. Coordinated by Assoc. Prof. Alina...

more

Ramona Lile „Prestigious events hosted by „Aurel Vlaicu” University of Arad”

6/15/2022

Two prestigious events were hosted recently by „Aurel Vlaicu” University of Arad”: the meeting of the Council of Deans from all theology faculties under the Romanian Patriarchy and the Significance of...

more

Ramona Lile „AVU always backing sports events”

6/10/2022

On the 10th of June, The Romanian Olympic Academy, Arad branch, in partnership with „Aurel Vlaicu” University of Arad organized the “Olympic Month Cross” for Ghioroc - Covăsânț area children. Tens of ...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...