News

Recent news

Resurse utile în domeniul formării în cariera didactică

6/14/2024

Ministerul Educației a pus la dispoziția cadrelor didactice o nouă resursă în domeniul formării în cariera didactică, site-ul https://www.eprof.ro/. Site-ul a fost creat în contextul implementării pr...

more

Studenți UAV la un curs de formare în Grecia

6/11/2024

Proiectul Erasmus + Strategic HED DLIS Digital Learning Social Intervention a oferit studenților masteranzi ai Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială din cadrul Universit...

more

Idei îndrăznețe de afaceri ale studenților UAV

6/10/2024

Idei bune, îndrăznețe, unele originale, altele mai puțin originale, dar puse în valoare prin concepte de afaceri originale au fost prezentate în cadrul „Atelierului de antreprenoriat” din cadrul Școli...

more

UAV sărbătorește Ziua Mondială a Mediului!

6/4/2024

UAV prin Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului și partenerul UAV, Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului sărbătorește Ziua Mondială a Mediului, în data de 5 ...

more

UAV

awaits you with

9+

35+

31+

Domenii doctorat

3+

Events

Recent events

Teodor Cilan „UAV va sprijini întotdeauna învățământul preuniversitar”

5/24/2024

La finele săptămânii trecute la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a avut loc Conferința internațională „Asigurarea egalității de șanse prin management educațional și servicii de asistență psihoped...

more

Prof. PhD. Habil. Pierre Joseph de HILLERIN, AVU Doctor Honoris Causa

3/19/2024

Pierre Joseph de HILLERIN, a prominent figure for Romanian sports with essential contributions towards the performance levels of Romanian athletes, has been awarded the title of Doctor Honoris Causa b...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...