Commission for Quality Assurance and Evaluation

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

 1. Comisia de evaluare si asigurarea calitati (26 mai 2016)
 2. Organigrama structurilor de asigurare a calităţii
 3. Regulament de organizare si functionare al Comisiei de Evaluare si Asigurarea a Calitatii la nivel de facultate
 4. Regulament de organizare si functionare al Comisiei de Evaluare si Asigurarea a Calitatii pe Universitate

Prorector responsabil cu probleme de învăţământ si calitate

 • Prof. univ. dr. Alexandru Popa

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) la nivel de facultate

 1. Facultatea de Design
 2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 3. Facultatea de Inginerie
 4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
 5. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
 6. Facultatea de Ştiinţe Economice
 7. Facultatea de Ştiinţe Exacte
 8. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
 9. Facultatea de Teologie

Documente privind asigurarea calității

Rapoarte privind calitatea