Școala Doctorală Interdisciplinară (ȘDI) a UAV Arad

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad organizează studii universitare de doctorat în domeniile: Filologie, Teologie și Ingineria Mediului.

Reglementări


Doctoranzi UAV


Teze finalizate


Conducători de doctorat


Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

conform HBPS nr. 65 din 23 februarie 2023

Director: Prof.univ.dr.habil. Florentina-Daniela MUNTEANU

Membrii CSUD:

  • Prof.univ.dr.habil. Lucian-Octav COPOLOVICI
  • Prof.univ.dr.habil. Marcel-Valentin MĂCELARU
  • Prof.univ.dr.habil. Vasile VLAD
  • Prof.univ.dr.habil. Ciprian Nicolae VĂLCAN
  • Student drd. Vlad-Sergiu SANDU
  • Student drd. Bianca CHEREJI

Secretar Şcoala Doctorală Interdisciplinară GHEJEU Gabriela

tel. 0753070247

e-mail doctorat@uav.ro