Legislation pertaining to graduation documents

Below you can find the relevant Romanian laws, government decisions etc., detailing the applicable
legislative framework:

 1. ORDIN 4697 din 2019 pentru aprobarea metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, cu modificarile ulterioare, pentru cetatenii care au studiat in Romanaia, in scopul desfasurarii activitatii didactice la nivel de invatamant superior in starinatate
 2. ORDIN Nr. 3.619 pentru aprobarea Metodologiei privind sustinerea masurilor compensatorii in vederea recunoasterii actelor de studii de nivel licenta, master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de invatamant superior din strainatate
 3. HG nr. 577 din 9 august 2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017
 4. OMENCS nr. 6.121 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere a actelor de studii de nivel licenta, master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de învatamânt superior din strainatate
 5. OMENCS nr. 5.435 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar
 6. HG nr. 728 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor ciclului II - studii universitare de masterat si absolventilor ciclului I si ciclului II de studii universitare oferite comasat
 7. OMECS nr. 5.613 din 4 noiembrie 2015 (*actualizat*) privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar
 8. OMECS nr. 5272/2015 din 22 septembrie 2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor
 9. OG nr. 42 din 26 august 2015 (*actualizata*) privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii nEautorizate si sanctionarea institutiilor de învatamânt care scolarizeaza fara autorizare
 10. OMEN Nr. 657 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior
 11. OMEN nr. 4554 din 10 septembrie 2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi a certificatului de acordare a definitivării în învăţământ
 12. HG Nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă
 13. HG nr. 143 din 3 aprilie 2013 (*actualizata*) privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor învatamântului universitar de licenta înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
 14. OMEN 5370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv