Graduate Studies

Below you can find the relevant Romanian laws, government decisions etc., detailing the applicable
legislative framework:

  1. HG nr. 318 din 23 mai 2019 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numărul maxim de studenti ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020
  2. HG nr. 691 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019
  3. HG 185 din 2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019
  4. HG nr. 614 din 30 august 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018
  5. HG nr. 117 din 16 martie 2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018
  6. HG nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotarârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
  7. HG nr. 402 din 2 iunie 2016 (*actualizata*) privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017 m de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018