AVU Technology Business Incubator

Contact

Adresa: Platforma Industriala Sud, Comuna Vladimirescu, Judeţul Arad, DN 7, FN

Telefon: +40 357 101 301

Fax: +40 357 101 302

Mobil: 0727767443

Site propriu: http://www.itauav.ro

Director: lect. univ. drd. Grigorie Sanda

Prezentare

Este situat în comuna Vladimirescu, la 7 km de municipiul Arad, pe DN 7, clădirea este formată din parter şi trei etaje, este renovată şi modernizată.

În anul 2004 a început construcţia instituţionala printr-un proiect INFRATECH finanţat de ANCS.

În anul 2006, decembrie, s-a obţinut acreditarea pe trei domenii: industrie alimentară, agricultură şi IT.

Are în componenţa sa:

 • sală de conferinţă;
 • sală de şedinţe;
 • sală de training;
 • reţea de calculatoare modernă cu server propriu, cu acces la Internet şi toate utilităţile necesare.

Grup tintă:

 • IMM-uri inovative;
 • Studenţi cu spirit antreprenorial;
 • Persoane fizice care au o idee inovativă sau doresc să-şi deschidă o afacere bazată pe o idee inovativă;
 • Instituţii de stat care au nevoie de servicii de consultanţă şi asistenţă.

Servicii

Incubare fizică

 • închirierea unui spaţiu de incubare dotat cu mobilier, calculator cu acces la internet neLIMITat, telefon;
 • acces la sală de conferinţe, training şi şedinţe;
 • acces la servicii de secretariat;
 • vizibilitate pe pagina de web proprie;
 • servicii de asistenţă şi consultanţă.

Incubare virtuală

 • acces la sală de conferinţe, training şi şedinţe;
 • vizibilitate pe pagina de web proprie;
 • servicii de asistenţă şi consultanţă.

Servicii speciale

 • asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic;
 • audit intern, audit de calitate;
 • cercetare-dezvoltare;
 • informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică;
 • asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;
 • asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional şi internaţional;
 • acces la baze de date specializate.

Servicii de asistenţă

 • obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
 • obţinerea de finanţări prin intermediul creditelor bancare;
 • identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;
 • accesul la baze de date specializate;
 • informare cu privire la priorităţile locale, regionale şi naţionale.

Proiecte de cercetare

Derulate

Servicii tehnologice generale în valoare de 1.035.714 RON finanţat de programul INFRATECH, asigurând funcţionarea UAV-IT Incubator, contractul de finanţare nr. 315 din data de 08.12.2006.

Proiectul "Sistem telematic distribuit pentru managementul si evaluarea inovării tehnologice" face parte din programul de Cercetare de Excelenţă, aflată în faza IV, de derulare. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 3 ani 2005-2008, iar suma care i-a revinenit UAV-IT Incubator a fost de 200.000 RON. Cotract de finanţare Nr. 05 - D11-83/2005, subcontract nr. 6/2005.

Proiectul cu titlul "Dezvoltarea resurselor umane în turismul transfrontalier" în care UAV-IT Incubator a fost partenerul Colegiului "Tessedik Sámuel" Gyula Ungaria, proiect INTERREG III. A. HURO-06/02 (Ungaria) nr. HURO0602/140 în valoare de 15 mil. ft.

Proiectul cu titlul "Realizarea unei reţele de colaborare în domeniul agriculturii (legume fructe) " în care UAV-IT Incubator a fost în parteneriat cu B. M.V. A. Bekescsaba Ungaria, proiect INTERREG III A. în valoare de 35 mil. ft.

Proiectul cu titlul " Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei ", este finanţat de AMPOSDRU - FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Investeşte în oameni! ; Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrărilor şi a întreprinderilor "; Domeniul major de intervenţie 3.1 " Promovarea culturii antreprenoriale". Durata de derulare a proiectului este de 2 ani, iar activităţile se desfăşoară în zona inter-regională: Maramureş, Satu-Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş Severin.

Proiectul cu titlul " Reţea naţională de educaţie, stimulare şi promovare a creativităţii şi dreptului de proprietate intelectuală - RECPIN " în cadrul programului de finanţare Capacităţi, modulul II, domeniul prioritar 9. Cercetare socio-economică şi umanistă; 9.2.7. Educatia privind respectarea dreptului de proprietate intelectuală. Coordonatorul de proiect este Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri din cadrul Universităţii din Braşov, iar ceilalţi membrii sunt: Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri din cadrul Politehnicii Bucureşti, Centrul de Transfer Tehnologic din cadrul CENTI Cluj-Napoca, respectiv Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad. Proiectul are o perioadă de derulare de 3 ani, începând în anul 2008 finalizându-se în 2012. Bugetul total care-i revine Incubatorului din Arad se ridică la suma de 110.000 RON.

În curs de derulare