Legislatie

 1. Legea învățământului superior
 2. Documente înființare UAV
 3. Legislație studii universitare de licență
 4. Legislaţie studii universitare de master
 5. Legislaţie studii universitare de doctorat
 6. Legislaţie studii postuniversitare
 7. Legislaţie programe de conversie profesională
 8. Legislaţie programe de formare psihopedagogică
 9. Legislaţie învăţământ terţiar nonuniversitar
 10. Legislație finalizare studii
 11. Legislaţie admitere
 12. Legislaţie acte de studii
 13. Legislaţie activitate studenţi
 14. Legislaţie mobilitate studenţi
 15. Legislaţie activitate de cercetare
 16. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației
 17. Organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului matricol unic al universităţilor din România
 18. Studiază în România
 19. Clasificare universităţi
 20. Echivalare funcţii şi grade cercetare
 21. Obţinere atestat abilitare
 22. Legislatie alegeri
 23. Recunoaştere perioade de studii efectuate în străinătate
 24. Legislație formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar
 25. Legislaţie Cadrul Naţional al Calificărilor
 26. Legislație Sistemul național de raportare Forexebug
 27. Legislaţie finanţare
 28. Corespondenta între domeniile de studii universitare de doctorat/ masterat
 29. Organizare şi funcţionare CNATDCU
 30. Furnizori de formare continuă și programe de formare continuă
 31. Standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamântul superior
 32. Legislaţie Euro 200
 33. Organizarea studiilor universitare
 34. Legislație burse
 35. Legislație F.D.I.
 36. Legislație cluburi sportive universitare
 37. Legislație privind alte domenii/măsuri din învățământul superior