Legislatie

 1. Legea educației naționale
 2. Documente înființare UAV
 3. Legislație studii universitare de licență
 4. Legislaţie studii universitare de master
 5. Legislaţie studii universitare de doctorat
 6. Legislaţie studii postuniversitare
 7. Legislaţie programe de conversie profesională
 8. Legislaţie programe de formare psihopedagogică
 9. Legislaţie învăţământ terţiar nonuniversitar
 10. Legislație finalizare studii
 11. Legislaţie admitere
 12. Legislaţie acte de studii
 13. Legislaţie vizare acte de studii
 14. Legislaţie activitate studenţi
 15. Legislaţie mobilitate studenţi
 16. Legislaţie activitate de cercetare
 17. Organizare şi funcţionare MEC
 18. Organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului matricol unic al universităţilor din România
 19. Studiază în România
 20. Clasificare universităţi
 21. Echivalare funcţii şi grade cercetare
 22. Obţinere atestat abilitare
 23. Legislatie alegeri
 24. Recunoaştere perioade de studii efectuate în străinătate
 25. Legislație formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar
 26. Legislaţie Cadrul Naţional al Calificărilor
 27. Legislație Sistemul național de raportare Forexebug
 28. Legislaţie finanţare
 29. Corespondenta între domeniile de studii universitare de doctorat/ masterat
 30. Organizare şi funcţionare CNATDCU
 31. Furnizori de formare continuă și programe de formare continuă
 32. Standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamântul superior
 33. Legislaţie Euro 200
 34. Organizarea studiilor universitare
 35. Legislație burse
 36. Legislație F.D.I.
 37. Legislație cluburi sportive universitare
 38. Legislație privind alte domenii/măsuri din învățământul superior