Legislaţie Cadrul naţional al calificărilor

  1. ORDIN nr.6100 din 14 decembrie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de inscriere si inregistrare a calificarilor din invatamantul superior in Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior (RNCIS)
  2. HG nr. 642 din 11 august 2020 privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
  3. Ordin 3194 din 2018 privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) aprobată prin OMEN 3475/2017
  4. Ordin 5686 din 2017 privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) aprobată prin OMEN 3475/2017
  5. Ordin 3475 din 2017 privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) (complet)
  6. OMEN nr. 3.475 din 17 martie 2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere si înregistrare a calificarilor din învatamântul superior în Registrul National al Calificarilor din Învatamântul Superior (RNCIS)
  7. OMENCS nr. 5.414 din 4 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetatenii care au studiat în România, în vederea desfasurarii activitatii didactice în strainatate
  8. HG nr. 918 din 20 noiembrie 2013 (*actualizata*) privind aprobarea Cadrului national al calificarilor
  9. HG nr. 556 din 25 mai 2011(*actualizata*) privind organizarea, structura si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari**