Consiliul de Administratie

Consiliul de Administraţie

1. Rector:Conf.univ.dr. Teodor Florin CILAN - Preşedinte

2. Director General Administrativ: ec. Florin HĂDAN

3. Prorector: Conf. univ. dr. Cristina NICOLAESCU

4. Prorector: Prof. univ.dr. Liviu BOCÎI

5. Prorector: Prof. univ. dr. Dana Maria COPOLOVICI

6. Prorector: Conf. univ. dr. Ovidiu Florin TODERICI

7. Student: Kis-Kasza Lorena

8. Facultatea de Teologie:

9. Facultatea de Inginerie:

10. Facultatea de Ştiinţe Economice:

11. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului:

12. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială:

13. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:

14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:

15. Facultatea de Ştiinţe Exacte:

 • Decan: Conf.univ.dr. Marius TOMESCU

16. Facultatea de Design:

 • Decan: Prof.univ.dr. Claudiu-Emil IONESCU

Invitaţi la Şedinţa Consiliului de Administraţie

  • Prof.univ.dr. Popa Alexandru - președinte Senat UAV
  • Ș.l.dr. Sabin CHIȘ - reprezentant Sindicat UAV
  • Gianina-Daciana IGNUŢA - avocat
  • Nicoleta DUMITRAȘCU - Secretar șef UAV

  Biroul Executiv al Consiliului de Administrație

  Preşedinte:

  1. Rector: Conf.univ.dr. Teodor Florin CILAN

  Membrii:

  2. Director General Administrativ: ec. Florin HĂDAN

  3. Prorector: Conf. univ. dr. Cristina NICOLAESCU

  4. Prorector: Prof. univ. dr. Dana Maria COPOLOVICI

  5. Prorector: Prof. univ.dr. Liviu BOCÎI

  6. Prorector: Conf. univ. dr. Ovidiu Florin TODERIC

  7. Student: Kis-Kasza Lorena