Licitatii si Achizitii

Licitaţii şi achiziţii

Universitatea Aurel Vlaicu Arad anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire cămin studenţesc propus a se realiza in Arad, Calea Zimandului, Nr. 8. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M Arad, str. Splaiul Mureş FN (telefon 0257280331). Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Arad, str. Splaiul Mureşului FN, Intre orele 9°° 16°°.

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD titular al proiectului CONSTRUIRE CĂMIN STUDENȚESC în Arad, Calea Zimandului Nr. 8 anunţă publicul interesat asupra deciziei luată în cadrul şedinţei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat mai sus. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, Splaiul Mureşului,F.N de luni până vineri, între orele 08-16, precum şi la următoarea adresă de internet: www.anpm.apmar.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5* zile de la data publicării prezentului anunţ.