Licitatii si Achizitii


Licitaţii şi achiziţii

Universitatea Aurel Vlaicu Arad anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire cămin studenţesc propus a se realiza in Arad, Calea Zimandului, Nr. 8. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M Arad, str. Splaiul Mureş FN (telefon 0257280331). Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Arad, str. Splaiul Mureşului FN, Intre orele 9°° 16°°.

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD titular al proiectului CONSTRUIRE CĂMIN STUDENȚESC în Arad, Calea Zimandului Nr. 8 anunţă publicul interesat asupra deciziei luată în cadrul şedinţei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat mai sus. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, Splaiul Mureşului,F.N de luni până vineri, între orele 08-16, precum şi la următoarea adresă de internet: www.anpm.apmar.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5* zile de la data publicării prezentului anunţ.

Anunț privindachizitia de echipamente de tehnica de calcul pentru dotarea Laboratorului de Informatica

Anunt privind lucrările de execuţie modificare sistem de încălzire Cămin Studenţesc 180 locuri şi Cămin Studenţesc nr.1 şi Cantina

Anunt privind organizarea unei licitatii publice pentru inchiriere spatiu din cadrul Caminului Akademos situat in Arad, Piata Pompierilor nr.3

Anunt cerere oferta pentru servicii de reparaţii cazane centrală termică MEGA PREX 580

Anunt cerere oferta pentru servicii dezvoltare sistem Integrat UAV

Lucrări de reparaţii hidroizolaţie acoperiş la Facultatea de Design

Anunţ cerere de ofertă pentru servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie

Anunt privind organizarea unei licitatii publice pentru inchiriere bucătărie şi sala de mic dejun din cadrul Hotelului Akademos

Anunţ încheiere poliţă asigurare clădiri şi bunuri

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI LICITAŢII PUBLICE pentru închirierea spaţiului „Cantină studenţească” situat în Arad, str. Ursului nr. 6-12

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad cu sediul în Arad, bd.Revoluţiei nr.77, tel/fax. 0257 280702, organizează licitaţie publică pentru închirierea spaţiului „cantină studenţească”, cu o suprafaţă construită de 667 mp, regim de înălţime P+1E, situat în Arad, str. Ursului nr. 6 – 12.
Condiţii de desfăşurare a licitaţiei: sunt prevăzute în documentaţia de licitaţie care poate fi obţinută de la sediul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, Birou Investiţii – Achiziţii, Arad, bd. Revoluţiei nr. 77, etaj II, cam. 48, pe baza unei cereri scrise care să conţină datele de identificare ale solicitantului.
Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 09.11.2015, ora 10,00 la sediul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, bd. Revoluţiei nr. 77
Informaţii suplimentare: tel/fax: 0257 280702

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI LICITAŢII PUBLICE pentru închirierea spaţiului „Hotel Akademos” situat în Arad, Piaţa Pompierilor nr. 3

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad cu sediul în Arad, bd.Revoluţiei nr.77, tel/fax. 0257 280702, organizează licitaţie publică pentru închirierea spaţiului „Hotel Akademos”, situat în Arad, Piaţa Pompierilor nr. 3.
Condiţii de desfăşurare a licitaţiei: sunt prevăzute în documentaţia de licitaţie care poate fi obţinută de la sediul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, Birou Investiţii – Achiziţii, Arad, bd. Revoluţiei nr. 77, etaj II, cam. 48, pe baza unei cereri scrise care să conţină datele de identificare ale solicitantului.
Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 15.01.2016, ora 10,00 la sediul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, bd. Revoluţiei nr. 77
Informaţii suplimentare: tel/fax: 0257 280702

Cod
Document
Aprobat