Senat

Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii. Senatul garantează libertatea academică şi autonomia universitară, desfăşoară o constantă activitate în vederea creşterii calităţii şi deontologiei profesionale universitare, a excelenţei academice şi de cercetare.

Biroul Permanent al Senatului, conform Hotărârii Senatului Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad nr. 17 din 25 martie 2024:

Președinte:
prof. univ. dr. Alexandru POPA

Membri:
prof.univ.dr.habil. Lucian-Octav COPOLOVICI
conf.univ.dr. Adina BUCEVSCHI
conf.univ.dr. Adela-Ileana DRĂUCEAN
conf.univ.dr. Camelia STOIAN
lector.univ.dr. Adina-Eleonora SPÎNU
student Lorena-Anca Kis-KASZA