Legislaţie studii universitare de doctorat

 1. Ordin nr. 5.255 din 16 septembrie 2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016
 2. OMEC nr. 3.651 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat si a sistemelor de criterii, standarde si indicatori de performanta utilizati in evaluare
 3. Ordin nr.5229 din 27 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
 4. OMEC nr. 3200 din 19 februarie 2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat si a sistemelor de criterii, standarde si indicatori de performanta utilizati în evaluare
 5. OMEN 3353 din 2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
 6. OMEN 3329 din 2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat
 7. OMENCS nr. 6.153 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodica a şcolilor doctorale, pe domenii
 8. OMENCS nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
 9. OMENCS nr. 5.382 din 29 septembrie 2016 (*actualizat*) privind functionarea scolilor doctorale în anul universitar 2016-2017
 10. OMENCS nr. 5.923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor în stiinte sau într-un domeniu profesional, obtinute în strainatate
 11. OMENCS nr. 5.921 din 6 decembrie pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
 12. HG nr. 681 din 29 iunie 2011 (*actualizata*) privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat