Conducere

Senat

Consiliul de Administraţie

Conducerea executivă

Prorector (procesul de învățămât şi asigurarea calităţii):
Conf. univ. dr. Cristina NICOLAESCU

Prorector (privind cercetarea științifică):
Prof. univ. dr. Dana Maria COPOLOVICI

Prorector (transparenţă academică şi relaţii internaţionale):
Prof. univ.dr. Liviu BOCÎI

Prorector (responsabil cu învățământul preuniversitar, dual, terțiar și de formare continuă a adulților):
Conf. univ. dr. Ovidiu Florin TODERICI

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu"


Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad este o instituție de învățământ superior comprehensivă care, în cei peste 30 de ani de existență, a reușit să ofere tinerilor oportunitatea de a se forma și dezvolta într-un mediu academic performant.
Trebuie să ne asumăm responsabilitatea față de cei care vor fi studenții noștri să le asigurăm un învățământ de calitate, un viitor sustenabil în acest context social marcat de schimbări radicale și provocări cărora generațiile de astăzi și cele care vor veni trebuie să le răspundă.
Avem nevoie de solidaritate, de implicare pentru a reuși să atingem cele mai înalte standarde educaționale, pentru a crește universitatea noastră în spiritul respectului, al demnității, integrității și al muncii.

Rector,
Conf.univ.dr. Teodor Florin Cilan