Legislaţie activitate de cercetare

  1. HG nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013
  2. HG nr. 217 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Strategiei nationale în domeniul cercetariidezvoltarii si inovarii pentru perioada 2007-2013
  3. HG nr. 1.266 din 13 august 2004 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
  4. HG nr. 1.265 din 13 august 2004 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare
  5. LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 (*actualizata*) privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
  6. LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 (*actualizata*) privind buna conduita în cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare
  7. HG nr. 525 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
  8. OG nr. 38 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
  9. LEGE nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
  10. LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare