Legislaţie activitate de cercetare

 1. ORDIN Nr.3126 din 23 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ
  superior de stat în anul 2022
 2. Ordin MCID nr. 33 din 5 mai 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de
  organizare și funcționare a Consiliului National al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia
 3. Ordin MEC nr.3463 din 18 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului National al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia
 4. HG nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II, pentru perioada 2007-2013
 5. HG nr. 217 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării pentru perioada 2007-2013
 6. HG nr. 1.266 din 13 august 2004 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
 7. HG nr. 1.265 din 13 august 2004 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare și inovare
 8. LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 (*actualizata*) privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
 9. LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 (*actualizata*) privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
 10. HG nr. 525 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
 11. OG nr. 38 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
 12. LEGE nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
 13. LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare