Legislaţie finanţare

 1. ORDIN Nr.3126 din 23 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2022
 2. ORDIN Nr. 5.824 din 13 ianuarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2022
 3. ORDIN nr.5626 din 02 decembrie 2021 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri - granturi
  de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2021-2022
 4. ORDIN nr. 5.505 din 11 noiembrie 2021 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat institutiilor de invatamant superior de stat pentru organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare - stiintifice, tehnice, cultural-artistice si sportive nationale, precum si a celor pentru studentii capabili de performante
 5. HOTARARE nr. 477 din 26 aprilie 2021 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru invatamantul superior de stat in anul scolar/universitar 2021-2022
 6. ORDIN nr. 3.320 din 10 martie 2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2021
 7. ORDIN nr. 3.321 din 8 martie 2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2021
 8. ORDIN nr. 3.116 din 21 februarie 2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de învatamânt superior de stat din România, pentru anul 2020
 9. OMEC nr. 3132 din 11 februarie 2020 privind constituirea si utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate in formula de finantare a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2020
 10. OMEC nr. 5554 din 23 decembrie 2019 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2019-2020
 11. ORDIN nr. 3.279 din 20 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017