Legislaţie finanţare

  1. HOTARARE nr. 477 din 26 aprilie 2021 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru invatamantul superior de stat in anul scolar/universitar 2021-2022
  2. ORDIN nr. 3.320 din 10 martie 2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2021
  3. ORDIN nr. 3.321 din 8 martie 2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2021
  4. ORDIN nr. 3.116 din 21 februarie 2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de învatamânt superior de stat din România, pentru anul 2020
  5. OMEC nr. 3132 din 11 februarie 2020 privind constituirea si utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate in formula de finantare a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2020
  6. OMEC nr. 5554 din 23 decembrie 2019 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2019-2020
  7. ORDIN nr. 3.279 din 20 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017