Interes publicSolicitare informații publice

Universitatea "Aurel Vlacu" din Arad, ca instituție de învățământ superior, pe lângă principiile statuate de Carta Universității, promovează principiul transparenței şi al accesului la informațiile de interes public.

În conformitate cu prevederile Constituției României, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane şi instituții publice.

Universitatea comunică anumite informații, din oficiu, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Acestea pot fi vizualizate direct, accesând informațiile prezentate pe site-ul universității. În Universitatea "Aurel Vlacu" din Arad accesul la informații publice se face pe baza următoarelor documente:

Furnizarea de informaţii de interes public:

 • Prof.univ.dr.ing.ec. Ionel BARBU E-mail: info.pub@uav.ro
 • Relații cu presa: Monica Ardelean
  Telefon: 0745061314
  E-mail: presa@uav.ro

Program de audienţe pentru solicitarea de informaţii:

 • Luni- Vineri, Orele 10-12

Contact online:Contact

Conducerea UAV

 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

Adresă Rectorat:
B-dul Revoluţiei nr. 77,
310130 Arad, România,
P.O. BOX 2/158 AR
Telefon: +40-257-283010
Fax: +40-257-280070
Email: rectorat@ uav.ro
URL: www.uav.ro

 • Cereri/reclamatii/sesizari ONLINE

Modele de cereri şi reclamaţii tip

  Rapoarte anuale privind aplicarea Legii 544 din 2001