Legislație burse

 1. Ordin Nr.6517 din 12 octombrie 2023 privind aprobarea numarului total al lunilor de bursa, a tipurilor de burse, a duratei stagiului unei burse, a domeniilor de interes ale Romaniei pentru care se acorda bursele si a cuantumului burselor lunare in valuta, pe tari, in anul 2024, pentru bursele instituite prin Hotararea Guvernului nr. 118/2023
 2. ORDIN Nr. 6494 din10 octombrie 2023 privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studentii inmatriculati la programe de studii universitare, organizate cu finantare de la bugetul de stat, la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior de stat, in anul universitar 2023-2024.
 3. ORDIN Nr. 6.452 din 10 ianuarie 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studentii doctoranzi inmatriculati la studii universitare de doctorat finantate de la bugetul de stat cu bursa, la forma de invatamant cu frecventa,
  in institutiile de invatamant superior de stat
 4. ORDIN nr. 5323 din 9 octombrie 2021 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții masteranzi înmatriculați la programele de studii de master didactic, cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru cifra de școlarizare aprobată anual pentru aceste programe de studii, prin hotărâre a Guvernului
 5. HG 31 din 25 ianuarie 2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate
 6. OMEN nr. 5.076 din 28 septembrie 2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 7. OMEN nr. 4.366 din 13 iulie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 8. OMEN nr. 4.104 din 21 iunie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 9. OMEN nr. 3.392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 10. LEGE nr. 137 din 13 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 11. HG nr. 403 din 31 mai 2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“
 12. O.U.G. nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 13. OMECTS nr. 3.890 din 10 martie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 14. LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 15. HG nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural
 16. OMEC nr. 4.923 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural
 17. LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 18. HG nr. 445 din 8 august 1997 (*actualizată*) privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi