Documente interne

 1. Documente interne UAV
  1. Documente UAV
  2. Alegeri universitare
  3. Angajați
   1. Evaluare periodică personal didactic și nedidactic
   2. Atestat abilitare
   3. Recunoaștere titlu de doctor obținut în străinătate
 2. Conducerea UAV
  1. Senat
  2. Consiliu de Administraţie
 3. Procesul de învățământ
  1. Procesul de învățământ
 4. Studenți
  1. Studenți
 5. Erasmus+
 6. Școala Doctorală Interdisciplinară
 7. Cercetarea științifică
 8. Institute și Centre de cercetare
 9. Activități secretariate
  1. Secretariatul UAV, Registratura
  2. Secretariate facultăți
  3. Acte de studii
 10. Comisia de Monitorizare
 11. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
 12. Departamentul de asigurare și îmbunătățire a calității (DAIC)
 13. Audit Public Intern
 14. Etica
 15. Compartiment juridic
 16. Departament Proiecte
 17. Direcția General Administrativă
  1. Direcția General Administrativă
  2. Serviciul Economico - Financiar - Salarizare
  3. Resurse umane, concursuri
  4. Achiziții
  5. Investiții
  6. Serviciul Social Administrativ
  7. Arhiva
 18. Informare, relații publice, comunicare, asigurarea transparenței și informatizare
 19. Relații internaționale
 20. Departamentul de Analiză și Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii
 21. Centru de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)
 22. Biblioteca
 23. Editura UAV
 24. Hotel Akademos
 25. Societatea Antreprenorială studențească
 26. Spinn off
 27. Regulamente de organizare și funcționare facultăți
 28. Regulamente de organizare și funcționare Departamente didactice
 29. Învățământ preuniversitar
 30. Școala "Episcop Ioan Mețianu" din Arad
 31. Societatea Antreprenorială Studențească (SAS)
 32. Institutul de Studii Geopolitice al UAV
 33. Prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2