Identitate

Denumirea UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD, care desemnează instituţia de învăţământ superior de stat, cu sediul în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 77, România, este o marcă înregistrată prin Certificatul nr. 54850 la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se bucură de protecţia Legii nr. 84/1998, în sensul că, pe teritoriul României, prestarea de servicii educaţionale se realizează numai de această instituţie, sub denumirea de mai sus. Pe lângă denumire, marca mai cuprinde şi un însemn grafic, care include fundalul unui scut, ce simbolizează însemnele unui oraş medieval pe care sunt înscrise literele UAV Arad. UAV este operator de date cu caracter personal 2929.

  • Adresă sediu/Rectorat: B-dul Revoluţiei nr. 77,
  • 310130 Arad,România, P.O. BOX 2/158 AR
  • Telefon:+40-257-283010, Fax:+40-257-280070
  • Email:rectorat@ uav.ro; www.uav.ro