Manualul procedurilor


Carte, coduri, contracte


Regulamente

Cod
Document
Aprobat

Metodologii

Cod
Document
Aprobat

Proceduri de sistem

Cod
Document
Aprobat

Proceduri operaționale

Cod
Document
Aprobat

Proceduri operaționale B.I.

Proceduri operaționale B.A.

Proceduri operaționale Biblioteca UAV

Proceduri operaționale Acte de studii

Proceduri operaționale C.A.P.I.

Proceduri operaționale C.I.R.P.I.

Proceduri operaționale Compartiment Juridic

Proceduri operationale SEIM

Proceduri operationale SRUS

Proceduri operaționale Editura UAV

Proceduri operaționale I.C.D.I.S.T.N.

Proceduri operaționale S.E.F.

Cod
Document
Aprobat

Proceduri operaționale Serviciu Social Administrativ

Proceduri operaționale Erasmus+

Cod
Document
Aprobat