Manualul procedurilor


Carte, coduri, contracte


Regulamente

Cod
Document
Aprobat

Metodologii

Cod
Document
Aprobat

Proceduri de sistem

Cod
Document
Aprobat

Proceduri operaționale

Cod
Document
Aprobat

Proceduri operaționale Acte de studii (AS)

Proceduri operaționale Achiziții (BA)

Proceduri operaționale Cabinet Rector (BCR)

Proceduri operaționale Investiții (BI)

Proceduri operaționale Biblioteca UAV (BUAV)

Proceduri operaționale Audit Public Intern (CAPI)

Proceduri operaționale Relații publice și Informatizare (CIRPI)

Proceduri operaționale Compartiment Juridic (CJ)

Proceduri operaționale Erasmus+ (E+)

Cod
Document
Aprobat

Proceduri operaționale Editura UAV (ED)

Proceduri operaționale Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Științe Tehnice și Naturale (ICDISTN)

Proceduri operaționale Școala Episcop Ioan Mețianu (SEIM)

Proceduri operaționale Serviciul Economico-Financiar (SEF)

Cod
Document
Aprobat

Proceduri operaționale Serviciul Economico-Financiar-Salarizare (SEFS)

Proceduri operaționale Serviciu Social Administrativ (SSA)

Proceduri operaționale Resurse umane, Salarizare (SRUS)