Comisii

Comisia Academică

Preşedinte:

 • conf.univ.dr. Adina BUCEVSCHI

Vicepreşedinte:

 • pr.conf.univ.dr. Caius-Claudius CUȚARU

Secretar:

 • conf.univ.dr. Corina-Ramona DULCEANU

Membri:

 • lect.univ.dr. Lorena-Camelia POPA
 • conf.univ.dr. Maria TĂMĂȘAN
 • conf.univ.dr. Alina COSTIN
 • student Giulia-Sorana ROPOTICĂ
 • student Lorena-Anca KIS-KASZA

Comisia Buget – Finanţe - Patrimoniu

Preşedinte:

 • Lect.univ.dr. Adina-Eleonora SPÎNU

Vicepreşedinte:

 • conf.univ.dr.ing. Virgiliu-Gheorge-Calin CIUTINĂ

Secretar:

 • șef lucr.dr.ing. Theoharis BABANATSAS

   Membri:

   • conf.univ.dr. Mioara-Florina PANTEA
   • conf.univ.dr. Marius-Lucian TOMESCU
   • conf.dr.ing. Dan-Ovidiu GLĂVAN
   • student Damaris OROS
   • student Mihai-Bogdan TODERICI

   Comisia Socială

   Preşedinte:

   • conf.univ.dr. Adela-Ileana DRĂUCEAN

   Vicepreşedinte:

   • conf.univ.dr. Sonia-Carmen IGNAT

   Secretar:

   • lect.univ.dr. Călina PALICIUC

   Membri:

   • prof.univ.dr. Alina-Felicia ROMAN
   • conf.univ.dr.ing. Valentin-Dan MULLER
   • student Caius CORBĂCERI
   • student Delia FLORIAN
   • student Andrei ROMAN

   Comisia Strategie şi Reformă

   Preşedinte:

   • conf.univ.dr. Camelia-Daciana STOIAN

   Vicepreşedinte:

   • conf.univ.dr. Cristian Ionel MĂDUȚA

   Secretar:

   • conf.univ.dr. Claudiu-Ștefan URSACHI

   Membri:

   • conf.univ.dr.ing. Ioan CALINOVICI
   • conf.univ.dr. Grigorie SANDA
   • student Nicoleta-Larisa BELDEA
   • student Gerlinde Teodora STANA

   Comisia Cercetare Știintifică și Calitate

   Preşedinte:

   • prof.univ.dr.ing. habil. Lucian-Octav COPOLOVICI

   Vicepreşedinte:

   • conf.univ.dr. Cristina NICOLAESCU

   Secretar:

   • prof.univ.dr. Sorin NĂDĂBAN

   Membri:

   • prof.univ.dr. Cristinel IOJA
   • prof.univ.dr. Veronica-Laura DEMENESCU
   • student Ioan-Liviu BĂIEȘ
   • student Dacian-Vasile CIUPA