Legislaţie programe de formare psihopedagogică

  1. Ordin nr. 5.658 din 8 octombrie 2020 privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2020-2021
  2. OMEC nr. 3371 din 9 martie 2020 pentru aprobarea continutului si formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogica (nivelul I si nivelul II)
  3. OMENCS nr. 5.191 din 18 septembrie 2019 privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogica în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactică pentru anul universitar 2019-2020
  4. OMENCS nr. 5.435 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar
  5. OMENCS nr. 5.415 din 4 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind recunoasterea programelor de formare psihopedagogica finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau în Confederatia Elvetiana, în vederea continuarii studiilor sau desfasurarii activitatii didactice în România
  6. OMECTS nr. 6.501 din 19 decembrie 2012 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.745/2012
  7. ORDIN nr. 5.745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica