Legislaţie acte de studii

 1. Ordin nr. 4.241 din 18 mai 2020 privind luarea unor masuri pentru eficientizarea serviciilor furnizate de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor
 2. ORDIN nr.4156 din 12 mai 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare in sistemul de invatamant superior
 3. OMEC nr. 3371 din 9 martie 2020 pentru aprobarea continutului si formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogica (nivelul I si nivelul II)
 4. ORDIN Nr.3067 din 28 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii și a documentelor școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior din România
 5. ORDIN 4697 din 2019 pentru aprobarea metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, cu modificarile ulterioare, pentru cetatenii care au studiat in Romanaia, in scopul desfasurarii activitatii didactice la nivel de invatamant superior in străinatate
 6. ORDIN Nr. 3.619 pentru aprobarea Metodologiei privind sustinerea masurilor compensatorii in vederea recunoasterii actelor de studii de nivel licenta, master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de invatamant superior din strainatate
 7. HG nr. 577 din 9 august 2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017
 8. OMENCS nr. 6.121 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere a actelor de studii de nivel licenta, master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de învatamânt superior din strainatate
 9. OMENCS nr. 5.435 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar
 10. HG nr. 728 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor ciclului II - studii universitare de masterat si absolventilor ciclului I si ciclului II de studii universitare oferite comasat
 11. OMECS nr. 5.613 din 4 noiembrie 2015 (*actualizat*) privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar
 12. OMECS nr. 5272/2015 din 22 septembrie 2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor
 13. OG nr. 42 din 26 august 2015 (*actualizata*) privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii nEautorizate si sanctionarea institutiilor de învatamânt care scolarizeaza fara autorizare
 14. OMECS nr. 5.530 din 21 octombrie 2015 privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011
 15. OMEN Nr. 657 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior
 16. OMEN nr. 4554 din 10 septembrie 2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi a certificatului de acordare a definitivării în învăţământ
 17. HG Nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă
 18. HG nr. 143 din 3 aprilie 2013 (*actualizata*) privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor învatamântului universitar de licenta înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
 19. OMEN 5370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv
 20. OMECTS nr. 3.579 din 21 martie 2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011
 21. OMECTS nr. 5.436 din 21 septembrie 2011(*actualizat*) privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România