Legislație finalizare studii

  1. ORDIN Nr. 3.106 din 21 februarie 2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație
  2. ORDIN Nr. 3.200 din 1 februarie 2021 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.125/2016
  3. Ordin nr.5229 din 27 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  4. OMEC nr. 5664 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6125/2016
  5. ORDIN nr. 5.643 din 12 decembrie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie
  6. OMENCS nr. 6.125 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie
  7. OMECTS nr. 3.952 din 3 mai 2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învatamântul superior pentru situatiile prevazute la art. 361 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011