Legislaţie studii postuniversitare

 1. Ordin nr.4594 din 23 august 2021 privind modificarea Metodologiei-cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile
  de invatamant superior, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.750/2019
 2. Ordin nr.4216 din 18 mai 2020 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile de invatamant superior, aprobata prin Ordinul Ministrului Educatie Nationale nr. 4.750/2019
 3. OMEC Nr. 3063 din 3 februarie 2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile de invatamant superior, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.750/2019
 4. OMEC 4750 DIN 2019 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de cate institutiile de invatamant superior
 5. OMENCS 5435 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar
 6. OMECS nr 5160 din 3 septembrie 2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate
 7. OMECS nr. 5.613 din 4 noiembrie 2015 (*actualizat*) privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar
 8. OMENCS nr. 5.370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competentelor profesionale si al suplimentului descriptiv
 9. OMENCS nr. 3.163 din 1 februarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua