Legislaţie admitere

  1. ORDIN Nr. 3.199 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.102/2016
  2. ORDIN nr.4205 din 8 mai 2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat,
    aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.102/2016
  3. OMEN 5618 din 20 decembrie 2019 privind modificarea alineatului (4) al art. 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016
  4. OMEN 3062 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
  5. OMEN nr. 3.236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini pe locuri fara plata taxelor de scolarizare si cu bursa si pe locuri fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa, în institutiile de învatamânt superior de stat acreditate
  6. ORDIN nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat
  7. ORDIN nr. 3.855 din 26 mai 2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini în unitatile de învatamânt Preuniversitar/institutiile de învatamânt superior de stat si particular acreditate, în anul scolar/universitar 2016-2017
  8. ORDIN nr. 3.775 din 16 mai 2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini pe locuri fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, în institutiile de învatamânt superior de stat acreditate