Universitate

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Tip: Universitate de stat/Acreditată ARACIS
Înfiinţată: 1972 (institut)/ 1990 (universitate)
Rector: Prof. Dr. Ramona Lile
Număr de facultăţi: 9 (cu 34 de programe de studii universitare de licenţă, 32 de programe de master şi 3 domenii de doctorat);
Număr de departamente: 9
Număr de Centre de cercetare: 14
Număr de institute: 3
Incubator de afaceri: 1
Suprafaţă totală de învăţământ: 45.900 m2.

Adresă:
B-dul Revoluţiei Nr. 77,
310130 Arad, România. P. O. BOX 2/158 AR
Email: rectorat@uav.ro

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea "Aurel Vlaicu" respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi cu 9 Departamente şi 11 Centre de cercetare, 3 Institute şi 1 Incubator de afaceri, având 47.903 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate de ultima generaţie de tehnologie. Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), astfel încât diplomele, precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus+, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus + care iau parte la programul de mobilitate.

Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt recunoscute în ţară şi străinătate.
Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi de merit, atât pentru studenţii bugetari cât si pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii de burse de studiu în străinătate si cuprinderea în proiecte europene (în prezent se află în derulare numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor UAV) în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda;
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazare în cămine studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV.

© 2019 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad. Toate drepturile rezervate.