Legislaţie studii universitare de master

 1. HG 434 din 30 martie 2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022—2023
 2. HG nr. 906 din 27 august 2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii
 3. universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizati în anul universitar 2021-2022
 4. HG 385 din 12 aprilie 2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021—2022
 5. HG 738 din 08 septembrie 2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020—2021
 6. Ordin nr. 5.528 din 18 septembrie 2020 privind modificarea Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic
 7. Ordin nr. 4.524 din 19 iunie 2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic
 8. HG nr.297 din 8 mai 2020 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2020-2021
 9. HG nr. 641/2019 din 27 august 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020*)
 10. HG nr. 318 din 23 mai 2019 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numărul maxim de studenti ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020
 11. HG nr. 691 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019
 12. HG 185 din 2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019
 13. HG nr. 614 din 30 august 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018
 14. HG nr. 117 din 16 martie 2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018
 15. HG nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotarârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
 16. HG nr. 402 din 2 iunie 2016 (*actualizata*) privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017 m de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018