Departamente suport

Pagină în lucru

1. Secretar șef

2. Serviciul Asigurarea Calității, Orientare în Carieră și Informatizare (SACOCI)

3. Serviciul Dezvoltare Instituțională (SDI)

4. Compartiment Juridic (CJ)

5. Compartimentul Audit Public Intern (CAPI)

6. Serviciul Intern de Prevenire și Protecție (SIPP)

7. Direcția General Administrativă (DGA)

8. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC-U)

9. Comisia de Monitorizare

10. Departamentul de Educație și Formare Continuă (DEFC)

11. Centrul de Învățare (CÎ)

12. Departamentul de Gestiune Previzională a Solicitărilor pe Piața Muncii (DGPSPM)

13. Societatea Antreprenorială Studențească (SAS)