PhD Studies

  1. OMEN 3353 din 2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
  2. OMEN 3329 din 2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat
  3. OMENCS nr. 6.153 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodica a şcolilor doctorale, pe domenii
  4. OMENCS nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
  5. OMENCS nr. 5.382 din 29 septembrie 2016 (*actualizat*) privind functionarea scolilor doctorale în anul universitar 2016-2017
  6. OMENCS nr. 5.923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor în stiinte sau într-un domeniu profesional, obtinute în strainatate
  7. OMENCS nr. 5.921 din 6 decembrie pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
  8. HG nr. 681 din 29 iunie 2011 (*actualizata*) privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat