2019-2020


Below you can access a list of all associate teaching staff members, including academic titles and host faculties.

  1. Facultatea de Științe Umaniste și Sociale:

Nr. Crt.

Numele și Prenumele

Funcția postului didactic ocupat prin asociere

Titlul științific

1.

Mathe Ilona

Conferențiar

Dr. Filologie

2.

Voicu Alexandru-Virgil

Profesor

Dr. Drept

3.

Nour Sorin

Lector

Dr. Drept

4.

Oprean Daniel

Lector

Dr. Teologie

5.

Drohura Ovidiu

Lector

Dr. Teologie

6.

Demenescu Veronica

Profesor

Dr. Muzică

7.

Roman Iulia

Lector

Dr. Muzică

8.

Lucaciu Nicoleta

Lector

Dr. Filologie

9.

Văcean Alin

Lector

Dr. Arta Muzicală

10.

Grăjdeanu Viorica

Lector

Dr. Drept

11.

Vălcan Ciprian

Profesor

Dr. Filosofie/Dr. Filologie

12.

Boba Adrian

Lector

Dr. Teologie/Drd. Muzică

13.

Mihailescu Clementina- Alexandra

Conferențiar

Dr. Filologie

14.

Simut Corneliu-Cristian

Profesor

Dr. Teologie

2. Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”:

Nr. Crt.

Numele și Prenumele

Funcția postului didactic ocupat prin asociere

Titlul științific

1.

P.S. Nică Vlad

Conferențiar

Dr. Teologie

2.

Pr. Lazăr Ioan

Lector

Drd. Teologie Sistematică

3.

Pr. Popovici Iustin

Lector

Dr. Teologie

4.

Arhim. Rușet Răzvan Dumitru

Lector

Dr. Teologie

5.

Pr. Dobrei Florin

Profesor

Dr. Teologie

3. Facultatea de Design:

Nr. Crt.

Numele și Prenumele

Funcția postului didactic ocupat prin asociere

Titlul științific

1.

Lucaci Florea

Profesor

Dr. Filosofie

2.

Brândușescu Delia

Lector

Dr. Arte Vizuale

3.

Sita Raluca

Lector

Dr. Arte Vizuale

4. Facultatea de Științe Economice:

Nr. Crt.

Numele și Prenumele

Funcția postului didactic ocupat prin asociere

Titlul științific

1.

Stegăroiu Ion

Profesor

Dr. Economie

2.

Farcaș Florin-Ioan

Lector

Dr. Economie

3.

Burcă Valentin

Lector

Dr. Economie

5. Facultatea de Inginerie:

Nr. Crt.

Numele și Prenumele

Funcția postului didactic ocupat prin asociere

Titlul științific

1.

Vinereanu Adam

Șef lucrări

Dr. Inginerie Industrială

2.

Crișan George Cătălin

Șef lucrări

Dr. Inginerie Industrială

3.

Dragu Daniel

Șef lucrări

Dr. Calculatoare și Tehnologia Informației

4.

Popa Mihaela

Asistent universitar

Drd. Ingineria Sistemelor

6. Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială:

Nr. Crt.

Numele și Prenumele

Funcția postului didactic ocupat prin asociere

Titlul științific

1.

Vîșcu Loredana- Ileana

Profesor

Dr. Științe ale Educației

2.

Hatos Adrian

Profesor

Dr. Sociologie

3.

Abraham Pavel

Profesor

Dr. Drept

4.

Bordianu Cătălin

Profesor

Dr. Științe Umaniste- Filosofie

5.

Maier Roxana

Conferențiar

Dr. Psihologie

6.

Oancea Marius

Lector

Dr. Geografie

7. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului:

Nr. Crt.

Numele și Prenumele

Funcția postului didactic ocupat prin asociere

Titlul științific

1.

Csosz Ioan

Profesor

Dr. Agronomie

2.

Bociort Dalia Mioara

Șef lucrări

Dr. Inginerie Chimică

3.

Brînzan Oana Maria

Conferențiar

Dr. Agronomie

8. Facultatea de Științe Exacte:

Nr. Crt.

Numele și Prenumele

Funcția postului didactic ocupat prin asociere

Titlul științific

1.

Hoară Sorin

Asistent

Drd. Matematică

2.

Lupuți Antonio Marius

Asistent

Drd. Calculatoare și Tehnologia Informației/

Drd. Inginerie mecanică

3.

Barna Cornel

Lector

Dr. Știința Calculatoarelor