Direcția General Administrativă

Bulevardul Revoluţiei, Nr. 77 (Corp D)
Adresa Rectorat

florin.hadan@uav.ro


Bulevardul Revolutiei 77, etaj 2

E-mail: florin.hadan@uav.ro
P.O. BOX 2/158 AR
Telefon: +4 0257 280 702 int. 4120

Director: ec Florin HĂDAN

Director adjunct: ec Nicoleta CIURDARIU

Secretar Loredana Borlea

Documente interne D.G.A.

Organigrama DGA