Consiliul de Administratie

Consiliul de Administraţie

1. Rector: Ramona LILE - Preşedinte

2. Director General Administrativ: ec. Florin HĂDAN

3. Prorector: Prof.univ.dr. Alexandru POPA

4. Prorector: Prof.univ.dr. Codruta Simona STOICA

5. Prorector: Conf.univ.dr. Teodor Florin CILAN

6. Student: Nicoleta Șușcă

  7. Facultatea de Teologie:

  8. Facultatea de Inginerie:

  9. Facultatea de Ştiinţe Economice:

  10. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului:

  11. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială:

  12. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:

  13. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:

  14. Facultatea de Ştiinţe Exacte:

  • Decan: Conf.univ.dr. Marius TOMESCU

  15. Facultatea de Design:

  • Decan: Prof.univ.dr. Claudiu-Emil IONESCU

  Invitaţi la Şedinţa Consiliului de Administraţie

   • Prof.univ.dr. Ioan RADU - președinte Senat UAV
   • Ș.l.dr. Sabin CHIȘ - reprezentant Sindicat UAV
   • Gianina-Daciana IGNUŢA - avocat
   • Nicoleta DUMITRAȘCU - Secretar șef UAV

   Biroul Executiv al Consiliului de Administrație

   Preşedinte:

   1. Rector: Ramona LILE

   Membrii:

   2. Prorector: Prof.univ.dr. Alexandru POPA

   3. Prorector: Prof.univ.dr. Codruta Simona STOICA

   4. Prorector: Conf.univ.dr. Teodor Florin CILAN

   5. Director General Administrativ: ec. Florin HĂDAN

   6. Student: Emilian Manciu