Declaraţii de avere și interese

IMPORTANT!

Conform Legii 105/2020 pentru completarea Legii 176/2010 și a Ordinului A.N.I. nr. 96/04.01.2021, începând cu 01 ianuarie 2022, declarațiile de avere și interese vor fi transmise exclusiv prin Platforma e-DAI.


Persoana responsabilă UAV:

ec. Ana HĂNCILĂ - mail: ana.hancila@uav.ro


Notă. Declaraţiile originale de avere, de interese, de necolaborare cu Securitatea, sunt depuse la Serviciul de Resurse Umane.

.

Declarații de avere/Declarații de interese