Examene de promovare în cariera didactică

Examenele de promovare în cariera didactică se desfășoară pe baza legilor în vigoare

și a documentelor interne în vigoare la data concursului