Concursuri posturi didactice asociate

Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice asociate se desfășoară pe baza legilor în vigoare

și a documentelor interne în vigoare la data concursului