Concursuri posturi cercetare

Concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetare se desfășoară pe baza legilor în vigoare

și a documentelor interne în vigoare la data concursului