Mobilități Erasmus+ cu țări nonUE (Partner Countries)

Începând cu anul 2015, programul Erasmus+ îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate și cu țările partenere (nonUE), în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

Mobilităţile Erasmus+ desfăşurate între UAV şi o instituţie provenientă din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), pot fi : de studiu, de plasament (pentru studenți), de predare (pentru cadre didactice), de formare (pentru cadre didactice/nedidactice).
În vederea realizării programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UAV, participanții vor primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Grantul Erasmus+ nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei.

În cazul mobilităţilor individuale Erasmus+ INCOMING, desfăşurate între UAV şi o instituţie provenientă din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), finanțarea activităților specifice programului Erasmus+ (mobilităţi incoming) se efectuează utilizând fondurile alocate UAV de către ANPCDEFP (în baza contractului financiar semnat de cele două instituții).

Participantului la mobilitatea Erasmus+ INCOMING i se acordă:

  1. grant Erasmus+ pentru subzistenţă:

pentru studenți: 800 euro/lună

pentru personal: 140 euro/zi

  1. grant Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

Distanța

Suma

Între 10 și 99 km

20 EUR per participant

Între 100 și 499 km

180 EUR per participant

Între 500 și 1999 km

275 EUR per participant

Între 2000 și 2999 km

360 EUR per participant

Între 3000 și 3999 km

530 EUR per participant

Între 4000 și 7999 km

820 EUR per participant

8000 km sau mai mult

1500 EUR per participant

Participantului la mobilitatea Erasmus+ OUTGOING i se acordă:

  1. grant Erasmus+ pentru subzistenţă:

pentru studenți: 700 euro/lună

pentru personal: 180 euro/zi

  1. grant Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

Distanța

Suma

Între 10 și 99 km

20 EUR per participant

Între 100 și 499 km

180 EUR per participant

Între 500 și 1999 km

275 EUR per participant

Între 2000 și 2999 km

360 EUR per participant

Între 3000 și 3999 km

530 EUR per participant

Între 4000 și 7999 km

820 EUR per participant

8000 km sau mai mult

1500 EUR per participant

Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană.

Criteriile pentru selecţia participanţilor la mobilităţi Erasmus+ Outgoing organizate între UAV şi instituţii proveniente din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries) sunt aceleși ca cele pentru mobilitățile între UAV și instituții din țările prohgramului (UE), iar monitorizarea şi finalizarea acestor mobilităţi se realizează în conformitate cu Regulamentele Erasmus+ ale UAV.