Mobilităţi de plasament

INFORMAŢII DESPRE MOBILITĂŢILE ERASMUS+ DE PLASAMENT

Acest tip de mobilitate permite studenților UAV să efectueze un plasament (practică) într-o companie, centru de cercetare, institut, universitate, organizație non-guvernamentală dintr-o altă țară din Uniunea Europeană. Pentru acestă mobilitate nu trebuie să existe un acord prealabil între organizația gazdă și UAV. Studentul își caută organizația, urmând ca el însuși să ia contactul cu aceasta. Erasmus+ Placements a fost conceput de așa natură încât să ofere studentului libertatea de a alege locul în care să își realizeze practica.

Perioada unei mobilități de plasament este cuprinsă între minimum 2 luni și maximum 12 luni. Ea se poate derula oricând în timpul anului universitar, dar nu poate începe mai târziu de 1 august (iar studentul trebuie să se întoarcă din mobilitate până la data de 30 septembrie, inclusiv).

Finanțarea este asigurată din fondurile Erasmus+. Pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile corespunzătoare pentru mobilitatea de studiu se adaugă 150 euro/lună. În cazul celor cu oportunități reduse, grantul se suplimentează și cu suma de 250 euro/lună.

Cum poți să-ți găsești organizația gazdă pentru a efectua o mobilitate de plasament?

Variante:

  1. contactezi direct o astfel de organizație
  2. online; trimite e-mail-uri către cât mai multe organizații cu același profil
  3. la una din universitățile partenere cu care a fost încheiat un acord bilateral pentru acest tip de mobilități

Un site util este https://erasmusintern.org/, unde poți căuta un internship în funcție de criteriile dorite.

Studenții UAV interesați de efectuarea unei mobilități de plasament Erasmus+ pot aplica oricând în timpul anului universitar, on-line, pe platforma erasmus.uav.ro/plasament/ prin completarea tuturor câmpurilor înscrise și încărcarea tuturor documentelor solicitate.

Apply here