Campanie de conștientizare


Campania de conștientizare la nivel național privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii, în cadrul proiectului ETIC - „Educație timpurie Incluzivă și de Calitate” ID 128215.

Materialul video se poate prelua de pe site-ul proiectului ETIC, de la adresa: https://etic.tf/.

Câteva surse de informare despre 👶 #EducațieTimpurie:

🔎 Secțiunea dedicată de pe site-ul Ministerului Educației: https://www.edu.ro/educatie_timpurie

🔎 Comunitatea virtuală E.T.I.C.: https://etic.tf/

🔎 Date de contact: https://www.edu.ro/inspectorate-scolare-judetene

🔎 Informații relevante de pe site-ul ARACIP: https://aracip.eu/categorii-documente/info-unitati-invatamant-registre

👶 Educația timpurie este esențială pentru a construi baze solide pentru viitor! Cu educația timpurie începe totul, iar educatorii sunt primele cadre didactice pe care le întâlnesc copiii.

🧡 Educația timpurie nu se referă doar la învățarea literelor și a cifrelor, ci și la dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și creative. Trebuie să acordăm copiilor noștri timp și atenție, să îi încurajăm să exploreze ce îi înconjoară și să îi sprijinim în călătoria lor spre cunoaștere.

🙏 Vă invităm să dați mai departe mesajele noastre și să ne împărtășiți ce ați vrea să aflați de la noi despre educația timpurie.

Această campanie se desfășoară în cadrul proiectului E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, Cod SMIS 2014+: 128215, cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020.