Informare, relații publice, comunicare, asigurarea transparenței și informatizare