Departamentul de Analiză și Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii

Bellow you can access the department`s operational regulation