Anul 2017-2018

Concurs posturi didactice Semestrul II al anului universitar 2017-2018

Posturi scoase la concurs pe perioada determinată

1.Facultatea de Ştiinţe Exacte

 • Asistent universitar poziţia 31
 • GAVRILĂ BOGDANA TANIA CV | FV
 • Tema:Ecuatia diferentiala,Grafica 2D,Rezolvari de ecuatii algebrice,Functii financiare
 • Tema pentru proba practica: Ecuatii algebrice
 • Bibliografie
 • Candidat declarat câştigător: GAVRILĂ BOGDANA TANIA

2. Facultatea de Inginerie

Concurs posturi didactice Semestrul I al anului universitar 2017-2018

Posturi scoase la concurs pe perioada determinată

1.Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

2. Facultatea de Inginerie

 • Asistent universitar poziţia 65
  • BABANATIS MERCE ROXANA MIHAELA CV | FV
  • Tema: Operația de șpănuire a materialelor textile, Definirea și clasificarea desenului tehnic, Metoda de proiecție a primului triedru
  • Tema pentru proba practica: Comenzi de desenare in Autocad, Tipuri de liniii folosite in desenul tehnic, Pregatirea materialelor pentru croit si croirea materialelor
  • Candidat declarat câștigător: BABANATIS MERCE ROXANA MIHAELA

3.Facultatea de Ştiinţe Economice

Posturi scoase la concurs pe perioada nedeterminată

1. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:

2. Facultatea de Stiinte Exacte

3. Facultatea de Inginerie

4. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

5. Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea"

 • Lector universitar poziţia 21
  • Candidat: TANG MARCEL CV | FV
  • Tema: Contextul istoric al convocării Sinodului II Ecumenic și contribuția Sfântului Grigorie Teologul
  • Candidat declarat câștigător: TANG MARCEL

6. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului