Anul 2016-2017

Concurs posturi didactice Semestrul al II-lea anul universitar 2016-2017


Decizii numire comisii concurs pentru posturi pe perioada NEDETERMINATA


Decizii numire comisii concurs pentru posturi pe perioada DETERMINATA


Posturi scoase la concurs pe perioada nedeterminată

1. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:


2.Facultatea de Stiinte Exacte:


3.Facultatea de Inginerie:


4.Facultatea de Stiinţe Economice:


5.Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială:

 • Lector universitar poziţia 37
  • Candidat: OLTEANU LUCIAN LIVIUSZ CV | FV
  • Tema prelegerii didactice : Strategii de integrare a copiilor cu cerinte educative speciale
  • Candidat declarat câştigător: -

6.Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea"


Posturi scoase la concurs pe perioada determinată

1.Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială:

 • Asistent universitar poziţia 44
  • Candidat: REDEŞ DIANA ADELA CV | FV
  • Tema prelegerii didactice : Dimensiuni si politici ale reformei curriculum-ului prescolar in Romania
  • Candidat declarat câştigător: REDEŞ DIANA ADELA
 • Asistent universitar poziţia 46
  • Candidat: DEMETER EDGAR CV | FV
  • Tema prelegerii didactice : Caracteristici ale structurarii eului in adolescenta
  • Candidat declarat câştigător: DEMETER EDGAR
 • Asistent universitar poziţia 47
  • Candidat: TORKOŞ HENRIETTA CV | FV
  • Tema prelegerii didactice : Procesul managerial la nivelul grupului educational- perspective actuale
  • Candidat declarat câştigător: TORKOŞ HENRIETTA

2.Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:

 • Asistent universitar poziţia 46
  • Candidat: PONTA LAURA ADELA CV | FV
  • Tema prelegerii didactice : Neologismele in limba romana
  • Tema probă practică specifică: Teaching Present Perfect within ESP
  • Candidat declarat câştigător: PONTA LAURA ADELA

3.Facultatea de Ştiinţe Exacte:

 • Asistent universitar poziţia 30
  • Candidat: CRĂCIUN MIHAELA DACIANA CV | FV
  • Tema prelegerii didactice: "Optimizari in calcul tabelar - instrumentul Solver. Studii de caz."
  • Candidat declarat câştigător: CRĂCIUN MIHAELA DACIANA

Concurs posturi didactice Semestrul I anul universitar 2016-2017


Posturi scoase la concurs pe perioada nedeterminată

1. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:


2.Facultatea de Stiinte Exacte:


3. Facultatea de Inginerie


4. Facultatea de Design


5. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială


6. Facultatea de Ştiinţe Economice

 • Lector universitar poziţia 42
 • Tema prelegerii publice: CONTUL - INSTRUMENT DE EVIDENTIERE A DINAMICII ACTIVITATII ENTITATILOR ECONOMICE