Concursuri posturi administrative

Concursurile pentru ocuparea posturilor administrative se desfășoară pe baza legilor în vigoare

și a documentelor interne în vigoare la data concursului