Mobilităţi de formare

DETALII PENTRU CADRELE DIDACTICE/NEDIDACTICE

Această acţiune permite cadrelor didactice și altor categorii de personal să participe la o perioadă de formare cu o durată cuprinsă între 2 zile lucrătoare şi 2 luni, într-o instituţie de învăţământ superior sau întreprindere dintr-o altă ţară participantă la program.

Obiectivele mobilităţilor de formare în cadrul programului Erasmus+ sunt:

  • Să ofere posibilitatea beneficiarilor de a învăţa prin schimbul de cunoştinţe şi priceperi pentru a capta îndemânare practică, în urma unor activităţi precum: seminarii, ateliere, cursuri şi conferinţe, perioade de formare practică, perioade de detaşare scurte etc.
  • Să permită beneficiarilor să înveţe din experinţa şi bunele practici ale instituţiei partenere şi de a-şi îmbunătăţii îndemânarea necesară slujbei curente, în urma unei perioade de detaşare scurtă, vizite de studiu etc.

Cadrele didactice/nedidactice beneficiare sunt selectate de o Comisie de selecție la nivelul Universității, selecția făcându-se în funcție de priorităţile pe anul universitar respectiv şi în funcție de fondurile disponibile.
Aplicarea se face on-line pe Platforma https://erasmus.uav.ro/profesor/ , prin completarea câmpurilor înscrise și încărcarea următoarelor documente:

  • Curriculum Vitae
  • Scrisoare de motivație (care să cuprindă atât planul de lucru propus cât și justificarea opțiunii alese pentru mobilitatea de formare)
  • Certificat de competențe lingvistice
  • propunere a programului de formare (Staff Mobility Agreement training)

Pentru realizarea programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UAV, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport.

Grantul Erasmus+ nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Candidaţii vor fi anunțați din timp despre necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile legate de mobilitate.

Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de subzistenţă diferă în funcţie de ţara în care se va desfăşura mobilitatea de formare, după cum urmează:

Ţara de destinaţie

Mobilitatea personalului (Euro/zi)

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia

180

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania

160

Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

140


Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de transport diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

Distanța

Suma

Între 10 și 99 km

20 EUR per participant

Între 100 și 499 km

180 EUR per participant

Între 500 și 1999 km

275 EUR per participant

Între 2000 și 2999 km

360 EUR per participant

Între 3000 și 3999 km

530 EUR per participant

Între 4000 și 7999 km

820 EUR per participant

8000 km sau mai mult

1500 EUR per participant


Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană (link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)

Plata grantului Erasmus+ se face către participant prin transfer bancar (cont în euro deschis la BRD) astfel:

-prima tranşă (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate

-a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate şi transmiterea chestionarului online UE

Înainte de plecarea în mobilitate, fiecare cadru didactic/nedidactic va depune la Biroul Erasmus + planul de lucru – (Staff Mobility Agreement training) (semnat și ștampilat de reprezentantul UAV și de universitatea/întreprinderea parteneră), pentru întocmirea ordinului de deplasare și a contractului financiar.
În cel mult 5 zile de la întoarcerea din mobilitate, cadrul didactic/nedidactic va preda laBiroul Erasmus + :

  • Documentul care confirmă efectuarea stagiului de formare (Certificate of Attendance sau adeverință din partea instituției gazdă)
  • Ordinul de deplasare, semnat și ștampilat de instituția gazdă
  • Raportul final asupra activității desfășurate (chestionarul UE va fi completat si transmis online).

Candidaturi mobilități de predare/formare

Perioada de aplicare este între 22 noiembrie 2023 și 06 decembrie 2023.