Legislație

Link-uri externe

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare

Alte site-uri:

 1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării : www.edu.ro
 2. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică și Inovare: www.ancs.ro
 3. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior: www.aracis.ro
 4. National al Cercetării Stiintifice din Învăţământul Superior: www.cncsis.ro
 5. Național pentru Finanțarea Învățământului Superior: www.cnfis.ro
 6. Agentia Managerială de Cercetare Știintifică, Inovare și Transfer Tehnologic Politehnica: www.amcsit.ro
 7. Centrul National de Management Programe: www.cnmp.ro
 8. Agentia Nationala Pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic și Social: www.acpart.ro
 9. Programe cadru europene: FP 7
 10. Fonduri structurale: www.fseromania.ro, www.fonduri-structurale.ro
 11. ISI Web of Science: www.isiknowledge.com,isiwebofk... destinate copiilor și tinerilor: www.copiisitineri.ro