Membres du Sénat

Facultatea de Inginerie:

Faculty of Engineering:

4. Prof.PhD. Doina MORTOIU

5. Prof. PhD. Ioan RADU

6. Prof. PhD. Gheorghe SIMA

7. Prof. PhD. Alexandru POPA

8. Lect. PhD. Ioan Emeric KOLES

9. Student: Răzvan-Marian BOGDAN

Facultatea de Industrie Alimentară, Turism și Protecția Mediului:

Faculty of Food Engineering, Tourism and Environmental Protection:

17. Assoc. Prof. PhD. Daniela-Maria DIACONESCU

18. Assoc. Prof. PhD. Dorina-Rodica CHAMBRE

19. Assoc. Prof. PhD. Virgiliu-Călin-Gheorghe CIUTINĂ

20. Prof. PhD. Lucian Octav COPOLOVICI

21. Student: Emilian MANCIU

Facultatea de Științe Umaniste și Sociale:

Faculty of Humanities and Social Sciences:

26. Assoc. Prof. PhD. Otilia HUŢIU

27. Assoc. Prof. PhD. Adela DRĂUCEAN

28. Lect. PhD. Simona STOIA

29. Prof. PhD. Florica BODIŞTEAN

30. Student: Alexandra PERVA

Facultatea de Științe Economice:

Faculty of Economics:

10. Assoc. Prof. PhD. Robert Cristian ALMAŞI

11 Assoc. Prof. PhD. Leonard Sergiu BĂLAN

12. Assoc. Prof. PhD. Teodor Florin CILAN

13. Assoc. Prof. PhD. Mioara-Florina PANTEA

14. Lect. Grigorie SANDA

15. Student: Roxana Adriana BARNA

16. Student: Cosmin BAHNEAN

Facultatea de Teologie:

Faculty of Theology:

1. Assoc. Prof. PhD. Caius Claudius CUŢARU

2. Prof. PhD. Cristinel IOJA

3. student: Alin NEAG

Facultatea de Științe Exacte:

Faculty of Exact Sciences:

34. Assoc. Prof. PhD. Codruţa-Simona STOICA

35. Assoc. Prof. PhD. Marius TOMESCU

36. Prof.PHD. Ghiocel MOŢ

37. Student: Diana TOMUȚ POPA

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială:

Faculty of Educational Sciences, Psychology and Social Work:

22. Lect. PhD. Camelia Nadia BRAN

23. Prof. PhD. Alina ROMAN

24. Prof. PhD. Lavinia BETEA

25. Student: Graziella KOVACS

Facultatea de Educație Fizică și Sport:

Faculty of Physical Education and Sport:

31.Prof.PhD. Vasile Liviu ANDREI

32. Prof. PhD. Viorel Virgil Ioan BITANG

33. Student: Raul RAȚĂ

Facultatea de Design:

Faculty of Design:

38. Assoc. Prof. PhD. Lucia Gabriela CRISTEA

39. Student: Cătălina-Nicole DUMITRESCU